ABC-workshop

Jag sitter och bollar mellan att göra den första sammanställningen av kartläggningen på våra modellskolor till redovisning år 1 och spån inför år 2. Det är alltid högt i tak när man spånar, nu gäller det att plocka ner idéerna och bli konkret. Som inspiration har jag denna papperslapp. Styrgruppen fick på vår planeringsdag göra en ABC- workshop där de skulle skriva saker som ska göras under projektet år 2. Tycker att de fick in det mesta!

Har du några tips på hur vi kan förbättra skolmiljön för elever med astma, allergi och intolernas i skolan?

'