Allergiförskolan Svalan

I Varberg finns förskolan Svalan. Det är en allergianpassad förskola och barnen som går där har speciella behov. Unga Allergiker tycker att det borde finnas fler förskolor som Svalan! Vi har pratat med förskolläraren Berit Granberg Fritz som jobbar på Svalan.

På Unga Allergikers Facebook delade vi tidigare i veckan ett inslag från SVT. Det handlade om femåriga Linneá Skaug i Göteborg. Hon är svårt allergisk och blir sjuk i den vanliga förskolan. I 3,5 år har hon väntat på plats i en allergianpassad grupp. Enligt skollagen har alla barn rätt till förskola där miljön ska vara anpassad och god.

Varbergs kommun får vara veckans goda exempel, de driver nämligen allergiförskolan Svalan. Svalan har funnits i 23 år och där går just nu elva barn. Flera av barnen har astma och svåra allergier, vanligast är luftburen ägg- och fiskallergi. Unga Allergiker ringde dit och fick prata med förskolläraren Berit Granberg Fritz.

- På Svalan går vi ett steg längre än andra förskolor. Vi fokuserar inte bara på matallergier utan påverkar även luften och miljön, säger hon.

Personalen har precis som föräldrarna fått skriva på ett kontrakt om att de inte ska lukta parfym eller rök. De får heller inte ha pälsdjur hemma på grund av att pälsdjursepitel då följer barnet till förskolan. Ett särskilt ventilationssystem har installerats på Svalan och det satsas extra på städningen. Dessutom är barngruppen mindre och personalen desto fler.

- Det är viktigt att vi som personal känner att det finns tid, då astma och allergi är så pass individuellt. Inskolningen är viktig. I det enskilda samtalet med föräldrarna lär vi oss om varje barns speciella behov. På så vis blir vi utbildade och kunniga, säger Berit.

Berit berättar att det inte är så många som känner till förskolan och upptäcker den ofta av en slump.

- En familj i Skövde hittade oss och hörde av sig. De var beredda att flytta till Varberg för att låta sina barn gå på Svalan. Men de behövde hitta jobb och bostad först!

Berit fortsätter:

- Det känns väldigt kul att få lyfta förskolan och Varbergs kommun. Tyvärr har alldeles för få kommuner satsat på allergiförskola. Förhoppningen är att fler gör det eftersom det är så viktigt!

Vissa av barnen gick på en vanlig förskola innan de började på Svalan och var då återkommande sjuka. Föräldrarna upplever en stor skillnad sedan barnen börjat på Svalan. Här mår de bra och får vara precis som alla andra.

- Föräldrar får känna sig trygga med att lämna sina barn. Något som många gånger är extra svårt för föräldrar till barn med allvarliga allergier, säger Berit.

Vi tackar Berit för ett bra samtal. Unga Allergiker hoppas att Svalan får finnas kvar länge och att fler kommuner satsar på ALLA barns rättigheter!

'