Barnkonventionen fyller 25 år

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barn rättigheter. Idag är alltså en historisk dag för världens barn och dagen firar 25 år, HURRA säger UA!

Medan barnkonventionen fyller 25 år, firar UA 20 år som självständig organisation. I 20 år har vi jobbat för barns rättigheter och velat ge barn en meningsfull tillvaro. Barn ska alltid komma i första hand och bli lyssnade på. I 20 år har UA uppmuntrat våra medlemmar att berätta. Vår medlemmar vet bäst vad som behövs för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga med astma och allergi.

Men för att våga berätta måste alla barn känner till sina rättigheter. Ju fler som gör det , desto större skillnad kan vi göra och skapa ett större tryck på de som bestämmer. UA har alltid velat ge sina medlemmar kunskap eftersom kunskap ger möjlighet att påverka och förändra.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter och lika värde. De har rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Och de har rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. De har rätt att INTE diskrimineras. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem. Barnets bästa ska alltid komma i första hand.

Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället. Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.

UA firar barnkonventionens födelsedag genom att uppmana alla barn att kräva sina rättigheter. Som barn kan du protestera och skriva direkt till politiker och makthavare. Du kan berätta vad du vet om barns rättigheter och kräva att barnkonventionen följs.

UA tycker att alla barn är unika och fantastiska. Vi fortsätter vårt viktiga arbete för alla barn rättigheter! Du kan stödja vårt arbete genom en frivillig insättning på Bankgiro 900-7303 eller Plusgiro: 90 07 30-3. Här kan du läsa mer.

'