Behåll skolmiljarden!

Det statliga stödet för upprustning av skollokaler (den så kallade skolmiljarden) infördes 1 november 2015. Den kan sökas för förbättring av arbetsmiljön, lärmiljön och minskad miljöpåverkan fram till 1 december 2018.

Unga Allergiker undertecknar en skrivelse som vill att regeringen behåller det statliga stödet för upprustning av skollokaler på en miljard i enlighet med vad som aviserats tidigare! Läs hela skrivelsen här.

'