Enkätlycka

Har under veckan fått in 252 svar på vår enkät om skolmiljön. Enkäten skickades ut till alla högstadieelever på våra två modellskolor. Nu väntar det spännande arbete med att sammanställa Allergironden, intervjuerna och enkäterna för att se vad skolan måste jobbar vidare med.

Enkätfredagslycka helt enkelt!

'