Hanna Roth gör succé i Örebro!

Idag är Hanna Roth, medlem och ledamot i förbundsstyrelsen i Unga Allergiker, och föreläser på en konferens som Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar i Örebro. Fokus ligger på att Barn med astma, allergi, diabetes och hjärtsjukdomar i skolan behöver dig! Någonting som vi redan vet eftersom skolan lyfts av våra medlemmar som det område de behöver mest stöd kring ifrån oss som organisation.

Hanna föreläser om sina egna erfarenheter som astmatiker och allergiker under sin skoltid. Hon har redan fått slut på allt material om Unga Allergiker, en succé helt enkelt!

Unga Allergiker har sedan ett år tillbaka drivit skolprojektet LAGA - för en tillgänglig och säker skola för elever med astma, allergi och intolerans. Om ni vill veta mer om vårt arbeta på skolan kolla in projektets hemsida HÄR!

'