Här kommer vi år 2!!

Närsomhelst börjar år 2 för LAGA! Styrgruppen har under torsdagen och fredagen träffats för att diskutera allt vi ska göra under året och även under år 3. Vi börjar redan nu se över hur vi ska få in LAGA i vår ordinarie verksamhet efter projektet slut. Vi friar att LAGA har uppnåt alla mål vi satt för år 1 och ser fram emot det som komma skall - Vi ska LAGA skolan!

Hälsningar, styrgruppen och Emma 

'