Möt UA:s valberedning

Nu har valberedningen träffats för första gången och lagt upp en första strategi för att hitta bästa styrelsen till RÖ2016!

Vilka är valberedningen?

Nu har valberedningen träffats för första gången och lagt upp en första strategi för att hitta bästa styrelsen till RÖ2016!

Valberedningen består av tre tjejer med olika erfarenhet av UA och engagemang.

Till att börja med har vi Joline Doleris som är 17 år och kommer från Falun. Hon blev aktiv i UA 2013 när hon åkte på sin första medlemsträff. Joline tycker det är viktigt att engagera sig för att träffa andra med liknande erfarenhet men också för att jobba för att få vardagen att fungera.

Jennie Hermansson är 22-åringen från Stockholm som blev aktiv 2013 genom att bli invald i UA Stockholm som ordförande, nu är hon kassör. Jennie är mest intresserad av att öka folks medvenhet kring astma och allergi och göra samhället mer tillgängligt. Även osynliga funktionsnedsättningar är viktiga! Inom UA finns förståelse och en bra syn på astma och allergi som gör att ingen behöver känna sig utanför eller förlöjligad på grund av sina besvär.

Till sist kan vi presentera Erika Sohlberg, som är 26 år och kommer från Stockholm. Hon valdes in som ledamot i förbundsstyrelsen 2008 och har engagerat sig sedan dess. Efter detta har hon varit både vice ordförande och förbundsordförande fram till 2014. Erika tycker att ett engagemang i UA är viktigt eftersom det finns en möjlighet att påverka beslutsfattare och lära sig av andra med liknande erfarenheter.

Målet är: Att få ihop en bra och fungerande förbundsstyrelse!

För att nå dit kommer vi:

- Träffa medlemmar och aktiva inom UA och diskutera organisationens strategi.
- Ta reda på vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen.
- Skapa en transparent process där vi synliggör de kriterier vi arbetar med
- Skapa en frågemall.
- Anonymisera alla ansökningar för att inte våra personliga åsikter ska prägla  processen.
- Hålla medlemmar uppdaterade om vårt arbete.

Vill du veta mer om valberedningen, vad vi jobbar med eller hur du kan kandidera till förbundsstyrelsen? Hör av dig till oss på: valberedningen@ungaallergiker.se

'