Redovisning och ansökan inlämnad!!

Så här glada blev Emma och Rebecca som jobbar med skolprojektet LAGA när de idag lämnade in redovisningen och fortsättningsansökan till Arvsfonden. Vilket år det har varit och vilket år det ska bli!

'