Seminarium i Almedalen - Är skolan tillgänglig för alla?

I Sverige har alla barn rätt att gå i skolan. Det säger lagen. Men får alla elever rätt förutsättningar? Elever med astma, allergi och intolerans blir sämre behandlade i skolan. Tillsammans med SCUF lyfte vi just frågan om skolan är tillgänglig, även för elever med allergi och intolerans.

Seminariet hölls på Hälsotorget på onsdagsförmiddagen under Almedalsveckan i Visby. Hannah Rosenqvist som är generalsekreterare för UA och Natalie Löfgreen som är generalsekreterare för SCUF inledde seminariet. Salen var fullsatt till bredden så det var många att hälsa välkomna, trevligt värre! Hannah och Natalie inledde med att presentera de olika förbunden och berätta om vad vi jobbar med och varför dessa frågor är så viktiga.

Deltog gjorde också två medlemmar; David Lindvall från UA och Daniel Lundh som är med i SCUF delade med sig av sina erfarenheter.  Livsmedelsverket hade en representant på plats, Anna-Karin Quetel. Maria Fälth (KD), kommunalråd i Upplands Väsby var också med. Hon har arbetat mycket med allergifrågor och har ett starkt engagemang.

Efter introduktionen av Hannah och Natalie släpptes medlemmarna David och Daniel fram. De gav några exempel på hur deras skolgång varit. Daniel som har glutenintolerans berättade att en i kökspersonalen var väldigt förstående och hade bra koll, men när denna person inte var på plats blev osäkerheten och otryggheten direkt stor. ”Det är en känsla av subjektivitet”, sa Daniel. David lyfte bland annat problematiken med att många viktiga prov ofta ligger under den svåraste pollensäsongen.

Anna-Karin från livsmedelsverket berättade om hur de arbetar och att deras vision är att alla ska känna matglädje och må bra av maten. ”Kunskap om allergi och överkänslighet är viktigt för en säker matupplevelse”, menade Anna-Karin. Hon poängterade även det viktiga i att serveringen blir så likvärdig som möjlig. Det handlar om att inte peka ut några som avvikande utan istället försöka ge alla chans att stå i samma kö, att sitta med sina kompisar och inte gå på andra tider. Att helt utesluta nötter och fröer kan vara ytterligare ett sätt att inkludera fler. Skolmåltiderna är en del av utbildningen. Ingen ska vara utanför.

Även kommunalrådet Maria pratade om utmaningarna med en säker hantering i skolköken. Stressad kökspersonal som har stor arbetsbörda och högt tempo kan bli en säkerhetsrisk. Gör de något misstag kan det bli hälsofara för elever. Maria trycker på att tillgänglighet är attityder. I sin kommun skickas det med en uppmuntran om att komma doftfri till möten med politikerna. ”Vi får hjälp som politiker att öppna ögonen och den hjälpen kommer från civilsamhället”, sa hon.

Alla fyra paneldeltagare bjöds upp för ett gemensamt samtal. Något som poängterades var vikten av ökad kunskap och förståelse. Dels behöver elever få bättre koll på sina rättigheter. Att servera en elev mat den inte tål är olagligt. Men det är inte heller okej ur ett socialt perspektiv. Det är viktigt att kökspersonal, och övriga i skolan, inte bara vet hur elever påverkas fysiskt av en allergisk reaktion. De måste också få ökad kunskap om hur det påverkar elevers vardag, på det sociala planet.

Daniel beskrev sin högsta önskan för en mer tillgänglig skola, även för elever med allergi och intolerans. ”Det är att det finns en märkning på allt som serveras i skolan. I nuläget kan det stå om det är glutenfritt eller laktosfritt till exempel, men det vore så skönt att kunna läsa själv. Min önskan är att det står vad som är i varje rätt som serveras”, sa han.

David ville skicka med att det krävs att skolorna lyssnar. Elever sitter själva på mycket kunskap – lyssna och ta del av den! Dessutom är det viktigt att överbrygga steget från att vara elev till att ställa krav i kommunfullmäktige. Det ska vara lättare att påverka.

Publiken fick chans att ställa sina frågor och bland annat luftades behovet av ett samlat material med all information om allergier och intoleranser som kan underlätta för skolan. Det pratades om vikten av förebyggande insatser och att den allergiske eller anhörige ofta får agera kunskapsbank och förväntas ha svar på alla frågor.

Hannah och Natalie summerade med att vi har en rad utmaningar. Vi måste hitta långsiktigheten och tillgängliggöra även för kommande elever. Utmaningar ska även följas av lösningar och därför presenterades dessa:

  • Tydliggöra myndigheternas respektive roller och ansvar
  • Ta fram strategiska och interagerade lösningar
  • Öka kunskapen hos personalen i skolan

Seminariet avslutades på ett fantastiskt trevligt sätt: med prisutdelning! Hälsotorget delar ut ett pris till en individ eller en grupp som genom ett hälsofrämjande arbete har bidragit till ett friskare Sverige. Rita Axelsson Florio från Hälsokommunikationsbyrån MNML Agency lade fram en värmande och fin motivering om varför Unga Allergiker och SCUF tillsammans förtjänade att vinna Hälsopriset 2014. ”Ni gör ett fantastiskt arbete för dessa frågor som är så viktiga. Vi alla vill tillhöra. Ingen vill vara utanför”, sa hon. Tusen tack för detta!

Vi är nöjda med seminariet och vi är tacksamma att så många människor kom och ville lyssna på vad vi hade att framföra och glada för all positiv respons vi fått. Tusen tack SCUF för ett fint samarbete. 

'