Styrgruppen samlas igen!

Igår kickade vi igång 2016 med ett styrgruppsmöte för LAGA. Vi stämde av de första tre månaderna av år 2 och planerade för framtiden. Fokus låg på våra åtgärdsplaner på skolorna och att vi ser till att alla hinder vi uppmärksammat kan åtgärdas på det ultimata sättet med mycket elevdelaktighet. De stora områdena vi ska jobba med är informationsspridning, bemötande frågor och inomhusmiljö. 

Vi började även planera mer inför metodmaterialet och konferensen nästa år. 

En toppen eftermiddag och en bra start på det nya året!

'