Svar till Hanne Kjöller: Att vara allergisk är inget man väljer!

Att vara allergisk är inget man väljer! Att leva med allergi gör vardagen lite svårare men inte omöjlig. Att människor runt omkring visar hänsyn känns som en självklarhet men det är det inte. Att en nötallergiker vägras gå på flygplanet för att en person ska få äta jordnötter, att ett barn får hostattacker av att tvingas passera rökare vid ingången till mataffären eller att doftöverkänslighet inte tas på allvar, är diskriminerande.

Det finns så många exempel på saker som alldeles för många tar för givet men som andra inte kan klara av. Är det då inte rätt att alla tar sitt ansvar och hjälper till vid dessa tillfällen istället för att klanka ner på de drabbade personerna? Ska vi inte visa hänsyn gentemot varandra och hjälpa varandra där det är svårt? 

Vi skriver detta blogginlägg som ett svar till Hanne Kjöller med anledning av den ledare som publicerades i DN igår, vars rubrik löd: ”Skilj på hysteri och allergi".

Du, Hanne, undrar hur vi har blivit så många som är allergiska. Det tycker vi är en bra fråga, även vi skulle vilja ha svar på vad ökningen beror på. Men till skillnad från dig lägger vi inte skulden på den enskilda individen, för det du alltså menar är att många överdriver och att det är "rent vansinne" att göra hela flygplan, skolor eller andra offentliga miljöer till nötfria zoner. Du går så pass långt att du till och med påstår att det kan vara skadligt.

Det är just här och på många andra ställen som din text blir oinformerad och förvirrande. För när du alltså påstår att offentliga miljöer som är nötfria kan vara skadliga använder du till ditt försvar en brittisk studie där spädbarn som fått äta jordnötskex under sina första elva månader löpt mycket mindre risk att bli jordnötsallergiker. Visst är resultaten från studien spännande och kanske sanna men det var ju inte barn som redan visat allergiska symtom som deltog i studien. Personer som redan är allergiska kan inte delta i sådana experiment.

Nötfria platser, som skola och flygplan kan ALDRIG vara skadligt. Precis som Maritha Sedvallsson idag svarar på artikeln ska "skolan ha en trygg miljö för både barn, elever, föräldrar och personal. Det innebär att i verksamheten ska det inte förekomma produkter som riskerar att ge någon allvarliga allergireaktioner. Det gäller både produkter med kemikalier som påverkar negativt på längre sikt och allergena ämnen som ger snabba reaktioner."

Jordnötsallergi är inget att skoja om eller inte ta på allvar. I vissa situationer kan en person med jordnötsallergi hamna i anafylaktisk chock vilket kan vara livshotande. Symtomen vid anafylaxi kan variera från person till person, men börjar ofta med klåda runt ögonen och i ansiktet, följt av kraftigare symtom som svullna läppar, kräkningar, diarré, yrsel, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Vid allvarlig anafylaktisk chock sjunker blodtrycket hastigt, vilket kan leda till medvetslöshet och hjärtstillestånd. Symtomen kommer i regel inom några få minuter efter att man varit i kontakt med ett retande ämne (allergen). Ibland kan reaktionen dock dröja och komma flera timmar senare. En anafylaktisk eller allergisk chock når ofta sin kulmen inom 5-30 minuter, men kan i sällsynta fall pågå i flera dagar. 

Samhället idag är inte tillgängligt och inte till för alla även om vi önskar att det vore så. Vad vi tycker är så synd med denna artikel är att Unga Allergiker verkar för att sprida kunskap och förståelse. Om det så handlar om EN passagerare på ett flygplan eller EN elev på en skola är det väl katastrof nog om just denne skulle få en reaktion? Din text, Hanne, riskerar att inte bara öka okunskap men även mer nonchalans och oförståelse. Att skuldbelägga enskilda individer är inte alls vad vi behöver.

Vad vi behöver är att alla ska ha samma rättigheter! Vi ska alla ha rätt att vistas överallt och kunna delta på lika förutsättningar. Hoppas detta har givit dig och andra nya insikter om oss allergiker och kanske nästa gång kan du visa mer hänsyn och avvara jordnötspåsen ett par timmar.

Med vänliga hälsningar,
Unga Allergiker

'