Tillsammans ska vi LAGA skolan!

Nu är det dags att börja jobba på riktigt. Åtgärdsplanen på Svaleboskolan är satt och nu börjar arbetet med att skapa en tillgängligare skola för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. 

Det är alltid lika kul att vara nere på vår skola i Lund. Det finns ett stort engagemang och Lunds kommun har jobbat länge med dessa frågor och det märks ute på skolan. 

Jag ska tillbaka i februari och bl.a. träffa en grupp elever som ska jobba med bemötande frågor. Alltid lika kul att jobba med unga engagerade! Som sagt:

Man lär så länga man har elever!

'