Träffa oss och testa dina lungor!

Ta chansen att testa dina lungor på Stockholms Central under spirometridagarna, 2 och 3 oktober. Unga Allergiker kommer att vara där, tillsammans med Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Eventet arrangeras av CfA (Centrum för Allergiforskning) på Karolinska Institutet.

Spirometri är ett utandningstest som används för att mäta lungornas kapacitet. Det är det enda sättet att upptäcka KOL och används vid diagnos av astma. För att kunna sätta in rätt behandling och förebyggande åtgärder är en tidig diagnos viktigt.

Under spirometridagarna, kan alla som är över 16 år testa sin lungfunktion genom spirometri. Mätningarna utförs av erfaren sjukvårdspersonal. Läkare finns på plats för att bedöma resultaten. Ingen diagnos kommer att ställas på centralen. För vidare undersökning hänvisas du till din vårdcentral. Men detta är ett ypperligt tillfälle att få veta mer om hur luften du andas påverkar din hälsa.

Dessutom kommer Balloon Challenge att lanseras under spirometridagarna där du kan visa hur friska dina lungor är genom att blåsa upp en ballong, ta en selfie och lämna ett bidrag till astma och KOL-forskningen. Du kommer kunna delta och följa kampanjen i sociala medier under hashtag #AndasRent.

 Hoppas att vi ses!

'