Utse bästa skolan för allergiker!

Känner du till en skola som arbetar bra med allergifrågor? Ta chansen att nominera skolan till tävlingen "Årets allergiinsats i skolan".

Barnallergiåret går ut på att förbättra skolmiljön, samt öka kunskapen om astma och allergi i förskolor och skolor i Sverige. Det är inte okej att barn med astma och allergi ofta känner ett utanförskap och att de till exempel blir exkluderade gemensamma aktiviteter. Förståelsen för allergisjukdomar måste öka.

Nu vill vi lyfta goda exempel och visa att det finns skolor som gör betydande insatser i allergiarbetet. Unga Allergiker kommer att sitta i den jury som skapats för att ta fram den bästa skolan för allergiker. Juryn kommer även att bestå av representanter från Astma- och Allergiförbundet, Folkhälsomyndigheten, Riksföreningen för skolsköterskor samt en allergikonsulent. Alla grundskolor i Sverige kan nomineras till tävlingen vi kallar "Årets allergiinsats i skolan". Den vinnande skolan får 10.000 kronor att använda till något trevligt för alla skolans elever! Andra och tredje priset är ett diplom och besök av Unga Allergiker där vi informerar om astma och allergi.

För att nominera din skola eller en annan skola som du tycker ska vinna skoltävlingen, fyller du i det här formuläret och skickar till skoltavling@astmaoallergiforbundet.se eller till Astma- och Allergiförbundet, Box 17069, 104 62 Stockholm. Märk kuvertet med ”Skoltävling". Senast den 17 oktober ska din nominering vara inne!

'