Vi måste LAGA skolan!

Nu är Unga Allergikers och Svenska Celiakiungdomsförbundets arvsfondsprojekt med fokus på skolan i full gång. I en skolklass på 30 barn finns det i genomsnitt tre barn med astma, fyra med allergisk snuva och två med födoämnensöverkänslighet. Vi vill ta fram en lättbegriplig, handfast och hållbar metod som skolor kan använda sig av i deras arbete att skapa en säker och tillgänglig skola för alla! Idag är vi stolta att presentera projektets namn och logga – Vi måste LAGA skolan!

'