Workshop i Veberöd!

För några dagar flytta LAGA-kontoret till Malmö. Jag var tillsammans med Sofia Olsson som sitter i riksstyrelsen ute på vår modellskola i Veberöd. Det var dags att sammanställa kartläggningen och göra en handlingsplan med elever, lärare, rektorn och annan personal. 

Det var en såå lyckad dag. Många reflektioner och idéer på lösningar från eleverna. Mycket engagemang i att delta i förändringsarbetet. Och mycket gehör från de vuxna. Med året får du följa vårt arbete där och allt de lyckas förbättra för elever med astma, allergi och intolerans. 

Det är med mycket energi och många hurrarop jag nu är tillbaka i Stockholm!!

'