Engagera dig i UA

Unga Allergiker är en ideell organisation som bygger på medlemmarnas frivilliga engagemang. Du kan bidra till ett växande UA på många sätt. Oavsett vad du gör är din insats värdefull!