Anmäl din familj till familjestödsdagarna

Familjestödsdagarna, 5-8 februari 2015, är för familjer med barn 6-11 år med pälsdjursallergi som innebär är ett hinder i vardagen. Ännu är det möjligt att anmäla sig till dessa unika dagar!

Familjestödsdagarna är en del av familjestödprojektet som vänder sig till hela familjen och ger en unik möjlighet att möta andra i samma situation och utbyta erfarenheter på Södergården. Södergården är Astma- och Allergiförbundets allergianpassade anläggning som ligger utanför Åre by. Projektet är ett samarbete mellan Unga Allergiker och Astma- och Allergiförbundet. 

Familjestödsdagarna vänder sig denna gång till familjer där pälsdjursallergi är begränsande i vardagslivet och får svåra sociala konsekvenser för barnet och familjen, samt kan innebära svårigheter i förskolan och skolan.

Helgen kommer att fyllas av föreläsningar och aktiviteter, det kommer även finnas tid för reflektion och avkoppling. Programmet som utarbetats i samarbete med Ågrenska stiftelsen är anpassat utifrån barnen och föräldrarnas frågor och aktuella situation.

De första familjestödsdagarna genomfördes i september och var mycket uppskattade. Läs om dessa på vår blogg.

Det går fortfarande att ansöka. Sista ansökningsdag är fredagen den 14 november 2014. Missa inte denna unika möjlighet.

Här finns blankett för ansökan. Skicka sedan ansökan tillsammans med läkarintyg tillfamiljestod@astmaoallergiforbundet.se eller per post till Astma- och Allergiförbundet, att: Caroline Tegnér, Box 17069, 104 62 Stockholm.

För ytterligare frågor eller mer information, kontakta projektledare Caroline Tegnér via epost caroline.tegner@astmaoallergiforbundet.se eller per telefon
08-506 28 212. Här kan du läsa mer om dagarna.

'