Årets stora enkät!

UA vill få reda på hur du som medlem uppfattar din situation i skolan med utgångspunkt i astma, allergi eller annan överkänslighet. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna höja unga allergikers röster. Här når du enkäten.

Tack för din medverkan

'