"Därför stödjer jag UA"

Det finns många goda skäl till att bli UA:s stödmedlem. Här berättar några av våra stödmedlemmar om varför de stödjer vår verksamhet.

Lina: ”Jag har valt att stötta Unga Allergiker då jag levt med astma och allergi som barn och det skulle varit fantastiskt att ha träffat andra barn i samma situation och ha kul tillsammans! Jag vet hur värdefullt UAs arbete är och hur mycket det betyder för barnen och deras anhöriga att få möjlighet att göra något mer än att behandla allergin med läkemedel. Att lära sig att leva med det, det är fint tycker jag!”

Johanna: "Jag är inte själv allergiker, men har många barn och unga med allergier i min närhet. Jag ser hur mycket det påverkar deras liv och vardag, och vill självklart vara en del av det superbra arbete som Unga Allergiker driver. Tillgänglighet och likvärdighet, för alla!"

Jakob: ”Jag har valt att stötta Unga Allergikers arbete för att det är en fråga som berör. Jag som har egna allergier vet hur viktigt det är att förbättra för barn och unga med astma och allergi. Unga Allergiker ger barn och unga en möjlighet att få träffa andra med samma erfarenheter, det hade jag uppskattat i den åldern.”

Gunilla: ”Självklart vill jag vara stödmedlem:) För att ju fler vi blir desto mera kan vi påverka, inte minst media. Som stödmedlem har jag även möjlighet att lära mig mera om olika allergier. Att vara anhörig till någon med en svår allergi kan skapa väldigt mycket oro och genom att vara stödmedlem kan man kanske ha möjlighet att träffa personer i samma situation. Man blir på något sätt medallergisk.”

Antonia: ”Det viktigaste för mig är att vara med och bidra till att unga med astma och allergi får växa och utvecklas. Unga Allergiker bedriver ett inspirerande och kul arbete som jag som stödmedlem är stolt över att följa!”

Thomas: ”För mig var det självklart att bli stödmedlem i Unga allergiker. Jag är själv multiallergiker och vet hur viktigt arbetet som UA bedriver är.  Det känns givande att kunna bidra!”

Vill du också bli UA:s stödmedlem?
Genom att bli stödmedlem får du information om vad som händer i organisationen genom vårt nyhetsbrev. Samtidigt stödjer du vårt arbete och gör skillnad för barn och unga med astma och allergi. Här är det enkelt att bli stödmedlem.

'