Stöd Unga Allergiker med en julgåva

När du skänker en julgåva till UA stödjer du vår verksamhet, samtidigt som du gör du skillnad för barn och unga med astma och allergi.

UA:s verksamhet är uppbyggt av två delar. En social del där vi erbjuder våra medlemmar möjligheten att åka på allergisäkra sommarläger, medlemsträffar och utbildningar. Vi vet att vinsten med dessa aktiviteter är att vi ger våra medlemmar en plattform där de kan slappna av, bli bemötta med total förståelse och träffa andra att utbyta erfarenheter med. Med din gåva kan vi i större utsträckning skapa tillfällen där unga får växa som individer och våga mer. 

UA:s verksamhet bygger även på att bedriva påverkansarbete. Vi vill att våra svenska politiker ska prioritera allergi och astma och verka för ett mer tillgängligt Sverige. Kunskapsnivån är generellt låg. Ett tydligt exempel är skolan, där vi under året har fokuserat mycket av våra insatser. Med din julgåva kan vi fortsätta sprida viktig kunskap och skapa bättre förutsättningar för barn och unga med astma och allergi. Ta gärna möjligheten att hjälpa oss med detta, din insats är värdefull.

Det är enkelt att stödja vår verksamhet genom en frivillig insättning på
Plusgiro: 90 07 30-3 eller Bankgiro: 900-7303. Här läser du mer om hur du kan stödja oss.

Som tack för din insats får du ett gåvobevis!

'