UA i Almedalen

När årets stora politikervecka utspelar sig i Almedalen, är UA på plats. För oss är det självklart att finnas på plats för att sprida kunskap, påverka politiker och knyta viktiga kontakter. Förutom att ta del av kunskap från många intressanta seminarier kommer UA ha representanter i två paneler samt arrangera ett eget seminarium.

Först ut är ett seminarium som Astma- och Allergiförbundet arrangerar och där Unga Allergikers vice ordförande medverkar.

Klassrumspeng - för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan
1/7 2014 13:00 - 14:00
Donners Plats 6, Hälsotorget

Rapporter från myndigheter och media visar på bristande underhåll av skolbyggnader. Det inverkar negativt på elevernas hälsa och skolresultat. Nya fakta presenteras om skolmiljön och ett förslag till statligt stöd "klassrumspeng" debatteras med riksdagspolitiker och intresseorganisationer.

Samma dag anordnar Tankesmedjan Tobaksfakta ett seminarium och ett mingel där UA kommer att bidra med inspel i debatten om unga och tobak genom generalsekreterare Hannah Rosenqvist.

Tobak – marknadsföring, rökfria miljöer och nytt mål 2025
1/7 2014 15:30 - 17:00
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 
Hälsodalen, Fysiken
Tobak – marknadsföring, rökfria miljöer och nytt mål 2025 Så får tobaksbolagen ungdomar att börja röka Rökfria utomhusmiljöer - en mänsklig rättighet? Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – rökfritt om 11 år? Moderatorledda politikerdebatter Samtal med Svenska NCD-nätverket

Sist men inte minst så kommer UA att tillsammans med SCUF bjuda in till ett eget seminarium.

En tillgänglig skola även för elever med allergi och intolerans?
2/7 2014 11:00-12:00
Donners Plats 6, Hälsotorget

Alla barn har rätt att gå i skolan men får alla elever rätt förutsättningar? Elever med astma, allergi och/eller intolerans diskrimineras systematiskt i skolan. I det här seminariet lyssnar vi till elevers erfarenheter och tar hjälp av experter för att hitta långsiktiga lösningar.

'