UA och SCUF söker Projektassistent

Vill du vara med och driva vårt projekt Vi måste LAGA skolan? Vi söker nu en projektassistent som under början av höstterminen ska starta upp vårt mentorskapsprogram.

Unga Allergiker (UA) är en ideell organisation för barn och unga mellan 6 och 29 år. Vi drivs av mottot ”för unga av unga” som genomsyrar hela organisationen. Vi fokuserar på att hitta lösningar och skapa bättre förut­sättningar för våra medlemmar. Vår vision är att skapa ett samhälle där astma och allergi inte är begränsande.

Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet driver tillsammans projektet - Vi måste LAGA skolan. Det är ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Projektet fokuserar på att göra skolan tillgänglig och säker för elever med astma, allergi och/eller intolerans.

Projektet inkluderar även ett mentorsprogram där adepter får stöd och hjälp av mentorer bestående av äldre medlemmar med egen erfarenhet av astma, allergi och/eller intolerans. Vi närmar oss nu slutet av år 1 och kommer under början av höstterminen behöva förstärkning i projektet. Vi letar efter en person som ska planera och starta upp mentorskapsprogrammet.

I arbetsuppgifterna ingår att:

  • Rekrytera mentorer och adepter.
  • Ta fram informationsmaterial och riktlinjer.
  • Vara sammankallade i urvalsgruppen.
  • Arrangera en utbildning för mentorer.
  • Arrangera träffar för mentorer och adepter.
  • Stödja projektledaren i det löpande arbetet i projektet.

Meriterande är om du har:

  • Erfarenhet av egen allergi, astma och/eller intolerans.
  • Aktuell erfarenhet av att vara ung.
  • ​Erfarenhet från tidigare ideellt enga­gemang.

Som person ser vi att du är positiv, har lätt att hantera sociala kontakter, är kreativ och kan inspirera andra till att engagera sig i vår ideella verksamhet. Det är viktigt att du vågar ta eget ansvar och kan arbeta självständigt. Du behöver ha den flexibilitet som krävs på en mindre arbetsplats.

Tjänsten är tidsbegränsad mellan den 10 augusti – 9 oktober. Tjänstegrad 75 %, delar av arbetet kan skötas på distans och arbetstiderna är flexibla. Går bra att kombinera med studier. Ansökningsförfarandet sker kontinuerligt så skicka in din ansökan så snart du kan. Sista ansökningsdag 30 maj. Intervjuer kommer att hållas under vecka 24.

Mejla din ansökan till Hannah.rosenqvist@ungaallergiker.se

'