Har du pollenpejl?

Riksförbundet Unga Allergiker kommer under maj månad att uppmärksamma pollenallergi genom sin kreativa kampanj Pollenpejl. Fyra filmer i temat kommer att lanseras under månaden.

Idag lanserar Riksförbundet Unga Allergiker kampanjen Pollenpejl som pågår under hela maj. På ett enkelt och roligt sätt vill Unga Allergiker sprida kunskap om det som en stor del av Sveriges befolkning just nu besväras av, nämligen pollen. Den första delen av kampanjen går ut på att reda ut vad pollenallergi är.

- Pollensäsongen är i full gång men trots det är det många som inte själva vet att de lider av pollenallergi. Med bättre kunskap om vad pollenallergi är kan fler förbygga och få rätt hjälp, säger David Lindvall, ordförande i Unga Allergiker.

Kampanjen kommer dessutom att bygga på upplevda erfarenheter av pollenallergi. Unga Allergiker har tidigare i år genomfört en stor enkätundersökning bland sina medlemmar. Citat ur enkäten kommer att illustreras i den andra filmen.

- Genom enkäten kan vi se att väldigt många med pollenallergi upplever att de inte blir tagna på allvar. Det är alltid viktigt för oss att höja våra medlemmars röster och därigenom öka förstålse för vad det verkligen innebär att ha pollenallergi, fortsätter David.

Sammanlagt kommer fyra filmer att lanseras och varje film lyfter ett nytt perspektiv. I tredje filmen ges det konkreta råd om behandling och i den fjärde filmen berättas det om vad Unga Allergiker gör.

- Vi ser fram emot att uppmärksamma pollenallergi på ett helt nytt sätt. Vi tror att många kommer ta till sig av informationen och få bättre pollenpejl, säger David. 

Dokument

'