På fredag LAGAr vi skolan!

Skolan ska vara tillgänglig för alla – trots det upplever många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans att de ofta blir diskriminerade i skolan. Under tre års tid har Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet arbetat för att förändra detta. Nu på fredag den 8 september presenteras resultatet på LAGA-konferensen i Stockholm.

LAGA är ett treårigt projekt som finansieras av Arvsfonden och drivs av riksförbundet Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet. Projektets mål är att göra skolan mer säker och tillgänglig för elever med astma, allergi, celiaki och intolerans. Elever med dessa diagnoser har ofta högre sjukfrånvaro än andra elever och de kan ha svårt att delta under lektioner såsom idrott och hemkunskap. De upplever dessutom ofta att det finns en bristande förståelse i skolan när de till exempel inte kan följa med på studiebesök eller får vara utan fika på skolavslutningen.

”Under tre år har vi arbetat med att kartlägga vad elever med astma, allergi, celiaki och intolerans behöver för att må bra i skolan. Det är nödvändigt att elever inkluderas i arbetsmiljöarbetet, speciellt när det rör dem själva. När jag varit ute i skolorna har eleverna ofta massor av idéer på hur deras skolvardag kan förbättras.” säger Emma Grönlund som är projektledare för LAGA.

Projektet har nu resulterat i ett metodmaterial och en hemsida, www.tillgängligskola.nu, som kan användas tillsammans med elever för att förbättra skolmiljön. Materialet och hemsidan kommer att lanseras under LAGA-konferensen fredagen den 8 september.
Då kommer även experter och elever berätta om vilka rättigheter elever har, hur skolresultat påverkas och vem som egentligen bär ansvaret för att alla elever ges samma möjligheter.

Konferensen är stängd för anmälan men vid intresse finns möjlighet att intervjua och fotografera ansvariga för projektet och elever på plats. För mer information kontakta:

Emma Grönlund, projektledare för LAGA
Mobil: 070-713 01 02
Mail: emma.gronlund@ungaallergiker.se

Dokument

'