UA och SCUF i Almedalen

Är skolan tillgänglig för alla?

Unga Allergiker (UA) och Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) håller ett gemensamt seminarium som utgår från temat: ”en tillgänglig skola även för elever med allergi och intolerans?”. Seminariet hålls den 2 juli på Donners Plats 6 i Almedalen.

Enligt svensk lag har alla barn rätt att gå i skolan men får alla elever rätt förutsättningar? Elever med astma, allergi och intolerans diskrimineras systematiskt i skolan. I det här seminariet lyssnar vi till elevers erfarenheter och diskuterar för att hitta långsiktiga lösningar.

I seminariet medverkar Natalie Löfgreen, Generalsekreterare SCUF, Hannah Rosenqvist, Generalsekreterare UA, David Lindvall, Vice ordförande UA, Daniel Lund, medlem SCUF, Maria Fälth Kommunalråd Upplands Väsby (KD) och Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket.

Tid: onsdag den 2 juli, kl. 11-12
Plats: Donners Plats 6, Hälsotorget, i Almedalen
Arrangörer: Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet

För mer information, kontakta gärna:
Nathalie Löfgreen, Generalsekreterare SCUF, 0702-62 91 09
nathalie.lofgreen@scuf.se
Hannah Rosenqvist, Generalsekreterare UA, 073- 072 54 59 
hannah.rosenqvist@ungaallergiker.se

'