UA Bergslagen

Välkommen till UA Berslagen! Du som bor i Örebro, Jönköping och Östergötlands län hör till denna lokalförening.

UA Bergslagen startade 2013 och har sitt säte i Kopparberg, men arbetar också för att anordna aktiviteter i såväl söder som väst. UA Bergslagen har bland annat haft aktiviteter som Go Cart i Grängesberg, haft årsmöten med pizza och spel, bowling och tacos och samarbetat med Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen. Vi jobbar för ett mer tillgängligt samhälle för oss unga med astma och allergi eller annan överkänslighet. Bli medlem i UA Bergslagen så kan du också vara med på våra aktiviteter!

Styrelse:
Ordförande: Rickard Didic
Kassör: Micaela Blixt 
Ledamöter: Linnéa Didic
Liam Olofsson
Vendela Klasson
Suppleant: Nicole Thornestedt Pyykkinen
Joel Olofsson
Nadja Einevik 

Kontakt:
Mejl: bergslagen@ungaallergiker.se
Facebook: UA Bergslagen
Instagram: @ua.bergslagen

'