Varje år håller lokalföreningarna sina årsmöten mellan den 1 januari till 31 mars, ofta i samband med en rolig aktivitet. Årsmötena är medlemmarnas största möjlighet att påverka lokalföreningen. Under årsmötet planerar ni vad ni vill göra under året – kanske vill ni påverka lokalpolitiker, anordna föreläsningar eller gå på nöjesfält? Eller göra alltihop? Ni bestämmer!

Under årsmötet väljs också en lokalföreningsstyrelse. Styrelsen måste bestå av en ordförande, en kassör och minst en ledamot. Den som är ordförande ansvarar bland annat för att se till att aktiviteter blir planerade och genomförs av styrelsen. Ordförande har också en viktig roll att se till att alla i föreningen känner sig delaktiga. Kassören håller koll på lokalföreningens budget. Som ledamot är du med och bestämmer och röstar på möten. Du kan också ha specifika uppdrag, till exempel kan du vara ansvarig för att uppdatera lokalföreningens sociala medier eller ta med fika till träffar.

Är du intresserad av att bli en del av lokalföreningsstyrelsen? Ta gärna kontakt med din lokalförening, du hittar kontaktuppgifter här! 

PS. Är du ny och aldrig har varit på en aktivitet är det här ett perfekt tillfälle att träffa andra medlemmar och lära känna Unga Allergiker lite bättre.

Läs mer om årsmötena här!

 

Årsmöteshandlingar 2023: 
Här kommer årsmöteshandlingar att läggas upp senast 1 vecka innan årsmötet.

UA Skåne årsmöteshandlingar
UA Stockholm årsmöteshandlingar

UA Bergslagen årsmöteshandlingar
UA Väst årsmöteshandlingar
UA Värmlands årsmöteshandlingar
UA Norrs årsmöteshandlingar

Normalstadgar 2022-2024:
Normalstadgar för UA lokalföreningar

Lokalföreningsstadgar 2023:
UA Bergslagens stadgar 2023 
UA Norrs stadgar 2023
UA Syds stadgar 2023
UA Värmlands stadgar 2023
UA Stockholms stadgar 2023
UA Västs stadgar 2023

Årsmötesguiden
Hur anordnar vi ett årsmöte egentligen? Vad ska diskuteras? Hur får vi vårt verksamhetsbidrag? Ibland kan frågorna inför ett årsmöte vara många men oroa dig inte! Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att engagera dig i Unga Allergiker, utan kansliet finns till för att stötta och svara på alla frågor. Till hjälp finns bland annat Årsmötesguiden, ladda ned den nedan!