Unga experter vill se bättre psykosocialt stöd i vården

Artikel publicerad i Barnläkaren, nr 6, 2021, s. 16 - 17.

Att som ung spendera mycket tid inom vården kan leda till att man känner sig väldigt ensam. Tyvärr glöms unga patienters psykosociala välmående ofta bort under läkarbesöken. Följden kan bli att patienten inte får den hjälp som behövs för att må så bra som möjligt. Detta har uppmärksammats av många organisationer med unga erfaren- heter från vården. Fokus i deras arbete ligger på att säkerställa det tillräckligt psykosociala stöd som behövs.

Din nästa patient är en 15-årig flicka med svår astma. Trots adekvat förskriven medicinering har hon frekventa svåra astmaanfall som ibland är akutvårdskrävande. Under läkarbesöket försöker du förstå genesen till dessa anfall. Du väljer att inte penetrera detta djupare eftersom föräldrarna ställer frågor om medicinering och den kommande pollensäsongen. Du får inte fram att flickan har börjat undvika saker som tidigare gett henne stor glädje som t ex umgås med kompisar och träna av rädsla för att få ytterligare ett astmaanfall. Hon känner att hon inte kan delta på samma villkor som sina jämnåriga både i skolan och på fritidsaktiviteter och mår psykiskt dåligt av detta.