Parfymfria veckan 2019

Parfymfria veckan finns för att sprida kunskap om doftöverkänslighet och öka förståelsen hos allmänheten. Trots att drygt var tredje person tros få besvär av dofter, finns det stor okunskap och felaktiga föreställningar om doftöverkänslighet. Under 2019 års kampanj vill vi slå hål på vanliga myter och öka kunskapsnivån!
Läs mer.

 

#ettskeppkommerlastat (med min astma)

#ettskeppkommerlastat (med min astma) är en kampanj för att uppmärksamma brister i astmavården. Under kampanjen samlade vi in 562 astmainhalatorer som överlämnades till socialminister Lena Hallengren tillsammans med krav på förbättringsåtgärder för vården.
Läs mer.

 

#astmahoppet

#astmahoppet är en kampanj för att uppmärksamma behovet av en bättre inomhusmiljö i skolan. Under kampanjen träffade vi bland annat socialminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren för att hoppa och diskutera. Läs mer. 

#matvalet 

Med kampanjen #matvalet vill vi uppmärksamma behovet av utbildning i specialkost för kökspersonal och pedagoger i skolan och belysa problematik kring läkarintyg för specialkost. Läs mer.

 

Kräv Rökfritt!

I projektet Kräv Rökfritt! ges unga chansen att våga kräva sina rättigheter för ett rökfritt liv. Dessutom kommer unga att vara frontfigurer för ett massivt arbete mot rökning i miljöer där barn och unga rör sig. Läs mer.

 

Pollenpejl

Med kampanjen Pollenpejl vill vi öka medvetenheten och förståelsen kring hur det är att ha pollenallergi i skolan och vad en kan göra för att underlätta sin vardag. I samband med kampanjen tog vi bland annat fram en broschyr och tre kortfilmer. Läs mer. 

 

Näven i bordet

Nu får det vara slut med diskriminering av allergiker och astmatiker. Genom att lära våra medlemmar hur man gör om man diskrimineras, prata med politiker, skriva insändare till tidningar m.m., ska vi vara med och bidra till en bättre vardag för oss med astma och allergi. Läs mer.