Bättre stöd i övergången från barn- till vuxenvård!

Artikel publicerad i Hudiksvalls tidning 30 april 2022

Barn och unga som lever med en långvarig eller kronisk sjukdom kommer vid 18 års ålder att flyttas från barn- till vuxenklinik. Unga som inte remitteras vidare till specialistvård skrivs ut från barnmottagningen med ansvaret att själva kontakta en vårdcentral.

Den 3 maj är det den Internationella astmadagen och vi vill uppmärksamma en patientgrupp där många känner sig åsidosatta och otrygga i överlämnandet. För den här patientgruppen kan skillnaden mellan den gamla och den nya vårdkontakten vara väldigt stor.

Vi har medlemmar som beskriver att de känner en stor osäkerhet när den nya vårdkontakten inte har den kunskap de är vana vid. Plötsligt kan de inte ställa vanliga frågor om medicinering och de berättar att det sällan finns tid att lära känna de nya vårdkontakterna. Många känner att de hade behövt ett bättre stöd i övergången. Ett stöd som hade hjälpt dem att förbereda sig på vad övergången faktiskt skulle innebära.