Ska skolan vara nötfri?

Under hösten 2018 har Unga Allergiker deltagit i Rundabordssamtal med Astma- och Allergiförbundet och relevanta professioner kring hantering av och kommunikation om jordnötter och nötter på förskolor och skolor. Under samtalen har frågan uppkommit om huruvida nötfritt på skolor ger en trygghet eller om det kanske istället skapar oro. Då det inte finns något tidigare kunskapsunderlag om detta har Unga Allergiker tillsammans med Astma- och Allergiförbundet genomfört en enkätundersökning om nötfritt på skolor.

702 personer från skolor i hela landet har besvarat enkäten. Materialet är inte representativt för befolkningen utan speglar endast uppfattningen hos de personer som har besvarat enkäten.

Grupperna som svarade var elever och personal med och utan allergi mot jordnötter och nötter, samt föräldrar till barn med och utan sådan allergi. Av de svarande anser en majoritet att en rekommendation om nötfritt är bra och viktigt ur ett trygghetsperspektiv och hälften anser att en sådan rekommendation borde vara en del av skolans likabehandlingsplan.

Endast ett fåtal personer i varje grupp anser att en rekommendation om nötfritt känns begränsande eller att det skulle räcka med en rekommendation vid vissa platser på skolan. Av de svarande är det 42 procent som uppgett att de vill ha en rekommendation om nötfritt på sin skola, medan det endast är 3 procent som anser att en rekommendation om nötfritt inte behövs.

Ladda ned rapporten här