EPA Asthma Allergy event

Torsdagen den 13 januari pratade Freja under ett digitalt webbinarium i Europaparlamentet för parlamentsledamöter och ledare från olika europeiska hälsorelaterade organisationer. Hon lyfte bland annat att unga med astma och allergi har andra förutsättningar och behov än vuxna och att digitala lösningar måste fortsätta utvecklas för att unga ska få en flexibel och tillgänglig vård.  Unga måste inkluderas i forskning och beslut!

EFA samlar allergi- och astmapatienter från 42 medlemsorganisationer i 25 länder i Europa. Unga Allergikers förbundsordförande Freja är aktiv i EFAs ungdomsparlament Youth Parliment.