Hundar i skolan - hur fungerar det?

De senaste åren har hundar som hjälpmedel i skolan blivit allt vanligare. Läshundar används för att hjälpa och stötta elever som har svårt att lära sig att läsa. Elever med läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykologiska sjukdomar tycks få en positiv effekt av att läsa för en hund. Tyvärr finns det en risk med läshundar i skolmiljö. Miljöhälsorapporten 2021 rapporterar att ungefär 6% av alla 12 åringar är pälsdjursallergiker. Det innebär att en relativt stor andel av de elever som går i skolan riskerar en försämrad arbetsmiljö med läshundar i skolans korridorer.

Hur påverkas elever med pälsdjursallergi?
För elever som är allergiska mot pälsdjur innebär läshundar en risk för att eleven exponeras för det allergen som orsakar en allergisk reaktion.  Läshundar i skolan kan leda till ökad medicinering, frånvaro och försämrade skolresultat för elever med pälsdjursallergi. Det är väldigt olyckligt om elevers behov ska behövas ställas mot varandra. Inget barn ska behöva vara orolig för att vistas i skolans korridorer. Skolan ska vara tillgänglig till alla och samtidigt kunna arbeta för att alla elever uppnår målen.

Guide för vägledning
Unga Allergiker och Astma- och Allergiförbundet har i samverkan med Svenska barnläkarföreningens
allergisektion, Astma- allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) tagit fram en guide för vägledning om pälsdjursallergi och arbetande hundar i skolor.