Under 2019 har Unga Allergiker samarbetat med Astma- och Allergiförbundet i deras jämställdhetsprojekt som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Vi är med i styrgruppen för projektet och våra medlemmar ges möjlighet att delta i en referensgrupp för barn och unga.

Syftet med Jämställdhetsprojektet är att kartlägga attityder som synliggör och problematiserar normer kring mäns engagemang för sina barns allergisjukdomar samt undersöka vårdpersonalens syn på maskulinitet kopplat till föräldraskap för barn med allergisjukdom. Projektet ska identifiera mäns behov, vilka möjligheter och hinder som finns för att göra män som vårdnadshavare engagerade i sina barns allergisjukdomar samt bredda synen på engagemang.

Projektet ska synliggöra och problematisera att vårdnadshavarens engagemang för barn med allergisjukdom är olika beroende på kön, och se hur normer kopplat till maskulinitet spelar roll. Projektet ska ligga till grund för en strategi för ökad jämställdhet inom hälsoområdet samt för vårdnadshavare som vill öka jämställt engagemang för sina barn med allergisjukdomar.

Vill du veta mer? Besök Astma- och Allergiförbundets hemsida