Rökning dödar 18 personer varje dag. Nästan varje månad dödas ett spädbarn på grund av omgivningens rökning. Rökning tar våra föräldrar ifrån oss och kommer så småningom att ta många av våra liv. Dessutom hindras mängder av oss unga från ett givande liv och skolgång. Unga ska inte utsättas för rök, varken då de ligger i magen eller under sin uppväxt.

Under 2012-2014 genomfördes projektet Kräv Rökfritt! där unga gavs chansen att våga kräva sina rättigheter för ett rökfritt liv och möjligheten att vara frontfigurer för ett massivt arbete mot rökning i miljöer där barn och unga rör sig. Projektet är ett rent ungdomsinitiativ som tidigare saknats i arbetet mot tobaksrökning trots den stora kapacitet vi unga besitter.

En tecknad gubbe håller i ett plakat med texten "kräv rökfritt"