Livsmedelsverket granskar: Var fjärde restaurang och café lämnar fel information om allergena ingredienser

En nyligen genomförd undersökning av Livsmedelsverket visar att det fortfarande finns brister i den information som ges om allergener i restauranger, caféer och andra storhushåll. Totalt 4344 produkter granskades i 2172 verksamheter i hela Sverige, och resultaten visade att fel allergeninformation lämnades för 17 procent av produkterna och totalt 25 procent av verksamheterna.


Återigen visar siffror från Livsmedelsverket att restauranger och caféer har bristfällig kunskap om ingredienser som kan leda till livshotande allergiska reaktioner. Det här är en viktig fråga för alla med allergier eller överkänsligheter, då en måste kunna lita på att få korrekt information om allergena ingredienser i mat och dryck. Allergener som mjölk, ägg och gluten förväxlas ofta. Senap och selleri var de allergener som orsakade mest problem, medan fel information om jordnötter och nötter var mindre vanligt.

Projektet genomfördes i samarbete med 71 kommuner, ledd av Maria Svensson, enhetschef för livsmedelskontrollen i Malmö stad. Maria poängterar vikten av restauranger och liknande verksamheter att informera om allergena ingredienser, och den som får fel information om allergener bör alltid rapportera det till sin kommuns livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollen i varje kommun är ansvarig för kontrollen av restauranger och serveringar, och den som har fått fel information bör höra av sig till sin kommuns livsmedelskontroll för att få det rätta. Ylva Sjögren Bolin, rådgivare på Livsmedelsverket, påpekar också att allergier mot mjölk, ägg och vete är vanligt förekommande i Sverige, och att det är extra oroande att information om dessa allergener ofta missas, då det innebär en större risk för allvarliga allergiska reaktioner.

Det är viktigt att alla med allergi eller överkänslighet får rätt information om allergena ingredienser i mat och dryck, och att verksamheter tar sitt ansvar för att informera korrekt. Om en allergiker får fel information är det viktigt att rapportera det till livsmedelskontrollen för att rätta till situationen och säkerställa att alla har möjlighet att äta och dricka säkert.

Nästan hälften (41%) av vuxna eller barn med en eller flera matallergier har drabbats av en oväntad allergisk reaktion de senaste två åren när de ätit mat eller fikat på kafé, restaurang, skola eller förskola visar nya siffror från Astma- och Allergiförbundet.

ꟷ Den samlade bilden från vår egen undersökning och Livsmedelsverkets rapport visar på det tryckande behovet av både ett nationellt system för incidentrapportering samt kommunikationsinsatser riktade till företagen för att höja kunskapen om deras skyldigheter om allergenhantering, säger Mikaela Odemyr, Astma och Allergiförbundets ordförande .