Unga Allergiker har lokalföreningar runt om i landet. Det är lokalföreningarna som anordnar de flesta av Unga Allergikers aktiviteter. De ser till att medlemmar får tillfällen att träffas och ha roligt tillsammans och påverkar lokalt för att göra samhället mer tillgängligt för barn och unga med astma och allergi. Att vara engagerad i en lokalförening är ett jättebra sätt att träffa andra med astma och allergi för att utbyta erfarenheter.

Nedan kan du se vilka lokalföreningar som är aktiva just nu. Skulle du vilja att det anordnades fler aktiviteter i närheten av dig? Genom att engagera dig i din lokalförening kan du vara med och bestämma vilka aktiviteter ni ska anordna. Du kan också starta en ny lokalförening i ditt område. Läs mer om hur du kan engagera dig lokalt här!

PS. Du är självklart alltid välkommen att höra av dig till din lokalförening med tips och idéer på aktiviteter eller annan verksamhet, även om du inte har möjlighet att engagera dig i styrelsen.

UA Bergslagen 
E-post: bergslagen@ungaallergiker.se

UA Stockholm
E-post: stockholm@ungaallergiker.se

UA Väst
E-post: vast@ungaallergiker.se

UA Norr
E-post: norr@ungaallergiker.se

UA Syd
E-post: syd@ungaallergiker.se

UA Värmland
E-post: varmland@ungaallergiker.se

Klicka på kartan för att se vilken lokalförening du tillhör.