Unga Allergiker har lokalföreningar runt om i landet som anordnar lokala aktiviteter. Varje lokalförening har en styrelse som vanligtvis består av en ordförande, en kassör, ledamöter och suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet och har ansvar för lokalföreningens verksamhet och ekonomi. Att engagera sig i en lokalförening är roligt och ger dig värdefulla kunskaper som du kan använda i arbetslivet eller andra tillfällen. Läs mer om hur du kan engagera dig lokalt här! 

På kartan nedanför kan du se vilken lokalförening du tillhör!