Vad är en motion?

Innan Riksöverläggningen (RÖ) har du som medlem möjlighet att lämna in förslag på vad du tycker att Unga Allergiker ska göra framöver eller om du t.ex. vill se en stadgeändring. Dessa förslag kallas för motioner.

Hur skriver jag en motion?

Att skriva en motion kan låta svårt men oroa dig inte. När du skriver en motion, tänk på att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Håll dig gärna så kortfattad som möjligt. Ta endast upp ett ämne per motion, t.ex. att du tycker att Unga Allergiker ska arbeta för att fler med pollenallergi ska erbjudas allergivaccination eller att Unga Allergiker bör ha fler medlemsträffar. Du är välkommen att skriva så många motioner du vill. Nedan kommer en instruktion för hur du skriver en motion, du kan också ladda ned vår motionsmall.

  1. Ha en tydlig rubrik som berättar vad förslaget handlar om.
  2. Skriv en text där du beskriver bakgrunden till förslaget och en motivering till varför det behöver ske en förändring.
  3. Avsluta med ett eller flera konkreta förslag i ”att”-form som RÖ kan rösta ja eller nej till: ”Härmed föreslår jag att Unga Allergiker ska ha minst två nationella träffar per år.”
  4. Namnförtydligande om vem/vilka det är som lämnar in motionen och vilken lokalförening du/ni tillhör.

Vad händer sen?

Motioner skickas till förbundsstyrelsen: styrelsen@ungaallergiker.se senast den 9 augusti. Inför RÖ läser styrelsen igenom motionen och skriver utlåtande där de uppmuntrar RÖ att antingen rösta ja eller nej till motionen. Styrelsen kan också ändra i motionen och lämna ett eget motförslag med utgångspunkt i motionen. Om det är flera förslag som läggs fram i en motion kan styrelsen lämna ett yttrande om vilka av förslagen styrelsen föreslår ska godkännas och inte. I slutändan är det RÖ som bestämmer om hela motionen ska godkännas eller bara delar av den.

Har du frågor som rör motioner, stadgar eller mötespunkter är du välkommen att kontakta styrelsen.