Projektet Näven i bordet genomfördes under år 2007-2009. Namnet kommer ifrån att Unga Allergiker tycker att det nu får vara slut med diskriminering av allergiker och astmatiker. Det borde ju vara självklart att alla barn och ungdomar får lunchmat i skolan, att alla kan åka med på klassresan och kunna åka skolbuss om så behövs. För en del barn och ungdomar är det inte så utan de begränsas av sitt funktionshinder (astma eller allergi). Det här vill vi ändra! Genom att lära våra medlemmar hur man gör om man diskrimineras, prata med politiker, skriva insändare till tidningar m.m., ska vi vara med och bidra till en bättre vardag för oss med astma och allergi.

 

Informerar om vad du har för rättigheter och vad som är diskriminering.