Tre medlemmar står runt ett bord och pratar. En av medlemmarna har på sig en t-shirt med Unga Allergikers logotyp på ryggen.

Unga Allergiker (UA) är en religiöst och politiskt obunden ideell ungdomsorganisation som bygger på medlemmarnas engagemang – vårt ledord är ”För unga, av unga”. Unga Allergiker bildades år 1983 och finns till för att samla och stötta barn och unga, 6-29 år, med astma, allergi och annan överkänslighet. Att vara medlem är gratis och våra medlemmar och lokalföreningar finns i hela landet. Tillsammans jobbar vi för att stärka varandra och visa att det är vi som sätter gränserna, inte allergin!

Varför behövs Unga Allergiker?
Astma och allergi är två vanligt förekommande sjukdomar bland barn och unga som i olika utsträckning påverkar livskvaliteten och möjligheten att delta i samhället. I dag har ungefär vart tredje barn någon form av allergi och ungefär åtta procent av alla skolbarn har astma.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har personer med funktionsnedsättning rätt att delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Detta inkluderar även personer med astma och allergi. Trots detta glöms astma och allergi ofta bort – det är en osynlig funktionsnedsättning som sällan tas på allvar.

Vi vet att barn och unga med astma och allergi vill fika, resa, gå på konserter och ishockeymatcher precis som alla andra – utan att bli sjuka. Idag finns det barn och unga som inte ens kan gå i skolan på grund av den dåliga inomhusmiljön. Det vill vi förändra! Genom att öka förståelsen och kunskapen kring hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet arbetar vi för att göra samhället mer tillgängligt. Våra lokalföreningar anordnar roliga aktiviteter där alla kan delta och varje år anordnas dessutom ett uppskattat sommarläger och medlemsträffar. Vi bedriver även politiskt påverkansarbete och lyfter frågor såsom rätten till bra vård, rökning och pälsdjur i offentliga miljöer och specialkost i skolan.

Varför ska jag bli medlem?
Medlemskap i Unga Allergiker är helt gratis. Som medlem kan du...
• Träffa nya vänner med liknande erfarenheter.
• Vara med och påverka. Ju fler vi är, desto starkare röst får vi!
• Engagera dig i en lokalförening och lära dig mer om föreningsarbete.
• Vara med på läger, konferenser och andra roliga aktiviteter.