Unga Allergikers tidigare förbundsordförande Sofia Olsson blir intervjuad av en SVT reporter inne i SVT:s lokaler.

Unga Allergiker bedriver påverkansarbete för att göra samhället mer tillgängligt för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet. Vi arbetar både med större projekt, såsom det treåriga skolprojektet Tillgängligskola.nu, och med kampanjer såsom Parfymfria veckan, internationella astmadagen och #matvalet för att belysa viktiga frågor. En viktig del av vårt påverkansarbete handlar även om att få genomslag i media, på så sätt kan fler ta del av våra frågor.

Tillsammans kan vi förändra!

PS. Följ oss på sociala medier för att inte gå miste om några uppdateringar.