Riksförbundet Unga Allergiker (UA) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

UA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med UA på personuppgift@ungaallergiker.se. Medlemskapet i UA är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men UA behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och kön enligt folkbokföringen. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i UA är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att UA har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, söka statsbidrag, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att UA ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet.

Tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till underleverantörer som UA samarbetar med för nödvändig behandling för UA:s räkning bl.a. vårt medlemsregister Mysoft. Vi delar medlemsregister med Astma- och Allergiförbundet, vilket innebär att personalen på UA och administrativ personal på Astma- och Allergiförbundet har tillgång till uppgifterna. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord samt tryckerier för utskick av medlemsutskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess och vid behov personuppgiftsbiträdesavtal.

Lagringstiden
UA behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Syftet med att uppgifterna sparas i två år är för att UA ska kunna komma i kontakt med gamla medlemmar för möjlig återvärvning till förbundet. Detta gäller dock inte tidigare medlemmar som blivit äldre än 29 år och därmed inte längre kan vara medlem. Bekräftelsen på medlemskap sparas för att bevisa att medlemmarna aktivt ansökt om medlemskap under föregående år vid medlemsrevisionen inför stadsbidragsansökan.

Känsliga uppgifter
Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Detta gör vi bland annat om du vill delta vid en träff som arrangeras av oss och vi är i behov av mera uppgifter för att du ska vara trygg och säker under arrangemanget. Det görs även om du registrerar dig som medieambassadör eller deltar i våra medlemsundersökningar. Detta med samtycke från dig såklart.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@ungaallergiker.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att bli medlem samtycker du till dessa villkor och bekräftar att du mottagit denna information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakt
Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@ungaallergiker.se och begära att vi stoppar utskicken.

Om du vill ha mer information om ditt medlemskap och dina rättigheter, kontakta Unga Allergikers generalsekreterare.

Har du klagomål på förbundets hantering av personuppgifter kan du också kontakta Datainspektionen. Aktuella kontaktuppgifter finner du på www.datainspektionen.se.