RIKSÖVERLÄGGNING

Riksöverläggningen är vårt beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning.

NÄSTA RIKSÖVERLÄGGNING SKER DEN 5 OKTOBER

Vad gör vi på Riksöverläggningen?

Varannan höst bjuder vi in till en helg med Riksöverläggning.

Förbundsstyrelsen väljs av medlemmarna under Riksöverläggningen. Det är din stora chans som medlem att få vara med och påverka Unga Allergikers framtid. Under Riksöverläggningen behandlar vi inkomna motioner, fastställer verksamhetens inriktning och väljer förbundsstyrelse inför nästa mandatperiod.

När mötet är klart firar vi såklart och har roligt tillsammans.

Riksöverläggningen 2024

⏰ 5-6 oktober (själva mötet genomförs den 5e)

📍 Digitalt eller fysiskt – du väljer! Det fysiska mötet sker på Unga Allergikers kansli på Söder i Stockholm.

🙋 Alla medlemmar mellan 6-29 år är välkomna.

Mer info om årets Riksöverläggning hittar du här: