Sommarläger

Sjukvårdsansvarig på Unga Allergikers sommarläger 2019

Är du utbildad sjuksköterska och vill hänga med på ett fullspäckat sommarläger i Åre 1-7 juli 2019 tillsammans med medlemmar från barn- och ungdomsorganisationen Unga Allergiker? Att vara sjukvårdsansvarig på UA:s sommarläger innebär att du ska kunna agera vid eventuell allergisk reaktion, astmaanfall eller annat akut hälsotillstånd tills annan sjukvård tar över. Deltagarna ansvarar själva för sin medicin men du som sjukvårdsansvarig får ta del av allergilistor, medicinlistor och andra hälsotillstånd som anses viktiga för att kunna få en överblick. UA har en sjukvårdsväska med första hjälpen kit, värktabletter och annat vi anser viktigt att ha med. Arvode 6000 kronor brutto.

Den sjukvårdsansvarigas huvudsakliga uppgifter är:

- Att finnas på plats med medicinsk kompetens i fall att någon av deltagarna drabbas av en medicinsk situation.
- Att utföra den medicinska behandling som är möjlig på plats och hålla kontakt med extern sjukvård vid behov.
- Ansvara för att ha koll på nödvändigt sjukvårdsmaterial.
- Ansvara för omplåstring och liknande i de fall där mindre olyckor inträffar.

Är du intresserad? Kontakta verksamhetsutvecklare Mattias Svan på mattias.svan@ungaallergiker.se eller ring 070-522 11 96.

Vi hörs!