Nationellt allergiprogram tas fram

nationellt allergiprogram

Regeringen har beslutat att Sverige ska utveckla ett nationellt allergiprogram, för en bättre och mer jämlik vård och i slutändan minska allergier i Sverige.