#astmahoppet genomfördes under våren 2018 tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i samband med astmadagen. Astmadagen är en årlig händelse som inträffar första tisdagen i maj runt om i världen, med syfte att öka medvetenhet, vård och stöd kring astma. Syftet med #astmahoppet var att öka medvetenheten kring det faktum att astma bland barn ökar och behovet av en bättre inomhusmiljö i skolan. Om brister i skolans miljö, som exempelvis undermålig ventilation och fuktskador åtgärdas, förbättras både prestationer och hälsa hos barn. Bättre hälsa märks särskilt hos elever med astma och allergi och enligt forskning ökar elevers prestationer vid bättre luftkvalitet.

Under #astmahoppet uppmuntrades allmänheten att spela in och dela med sig av filmer där de testar hur det är att få ett astmaanfall. Vi träffade även socialminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren för att hoppa och diskutera. Under kampanjen gjorde vi även en liten filmserie med fakta om astma i tre delar, Astmakollen, med barnallergologen Erik Melén.

Vill du testa att göra #astmahoppet? Gör 20 upphopp samtidigt som du håller för näsan och andas genom ett smalt sugrör.