#ASTMAHOPPET

Syftet med #astmahoppet var att öka medvetenheten kring det faktum att astma bland barn ökar och behovet av en bättre inomhusmiljö i skolan.

Hoppa för astma

#astmahoppet startade under våren 2018 tillsammans med Astma- och Allergiförbundet i samband med astmadagen. Astmadagen är en årlig händelse som inträffar första tisdagen i maj runt om i världen, med syfte att öka medvetenhet, vård och stöd kring astma. 

Under #astmahoppet uppmuntrades allmänheten att spela in och dela med sig av filmer där de testar hur det är att få ett astmaanfall. 

 

Stoppa sugröret i munnen, håll för näsan & gör 20 hopp! Nu vet du hur det känns att ha astma.

Bättre skolmiljö = gladare barn!

Syftet med #astmahoppet var att öka medvetenheten kring det faktum att astma bland barn ökar och behovet av en bättre inomhusmiljö i skolan. Om brister i skolans miljö, som exempelvis undermålig ventilation och fuktskador åtgärdas, förbättras både prestationer och hälsa hos barn. Bättre hälsa märks särskilt hos elever med astma och allergi och enligt forskning ökar elevers prestationer vid bättre luftkvalitet.

Vi bjöd in till att hoppa utanför riksdagshuset tillsammans med en minister.

Både socialminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren tog sig tid att komma ut och hoppa med representanter från Unga Allergiker och Astma- och Allergiförbundet.

Samtidigt passade vi på att presentera vår valfråga.

Ministrar hoppade för astma

#ettskeppkommerlastat (med min astma)

Inför astmadagen 2019 gjorde vi en insamling av gamla astmainhalatorer för att uppmärksamma behovet av jämlik och fungerande astmavård. Sammanlagt fick vi in 562 astmainhalatorer!

På astmadagen tog vi med oss inhalatorerna till ett möte med socialminister Lena Hallengren tillsammans med krav på förbättringsåtgärder för astmavården. Vi träffade även Region Stockholm för att diskutera hur de arbetar med astma- och allergifrågor.

Unga Allergiker barn allergi astma påverkan

Astmakollen

Under kampanjen gjorde vi även en liten filmserie med fakta om astma i tre delar, Astmakollen, med barnallergologen Erik Melén.