MEDLEM

Här samlar vi allt som har med dig som medlem att göra! För att fortsätta vara medlem måste du förnya ditt medlemskap varje år. 

Aktiviteter

Som medlem kan du medverka på alla våra aktiviteter och är även försäkrad via oss ifall något skulle inträffa. 

UA anordnar återkommande nationella träffar så som sommarläger och medlemsträffar. Vi anordnar även lokala aktiviteter via våra lokalföreningar runt om i landet.

Aktivitet-4-Unga Allergiker

Lokalförening

Alla medlemmar i Unga Allergiker blir tilldelad en lokalförening utifrån din geografiska position. 

Lokalföreningarna ser till att medlemmar får tillfällen att träffas och ha roligt tillsammans och påverkar lokalt för att göra samhället mer tillgängligt för barn och unga med astma och allergi. Att vara engagerad i en lokalförening är ett jättebra sätt att träffa andra med astma och allergi för att utbyta erfarenheter.

Mallar? Lokalföreningshandbok? Policy för allergivänliga arrangemang? Här hittar du alla typer av dokument som kan behövas.

Engagera dig!

Brinner du för en speciell fråga? Som medlem har du möjlighet att engagera dig i en enskild sakfråga utifrån dina intressen. Genom att starta eller gå med i en temagrupp kan du träffa andra från som vill arbeta med samma fråga och påverka samhället med stöd och pepp från förbundet.

Unga Allergiker bygger på medlemmarnas engagemang. Det betyder att vår förbundsstyrelse som styr organisationen består av medlemmar, de tillsätts vartannat år vid Riksöverläggningen. Du behöver dock inte sitta i en styrelse för att engagera dig.

Psst, visste du att...

…du inte behöver vara allergisk för att vara medlem!

Det betyder att du kan bjuda in alla du känner mellan 6-29 år.